ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΊΑ

PRAESENT||UM

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Υσυ ατ φερρι πυτανθ ιυς θε.

Τραγούδια:
1. Λεγενδως σωνσεπθαμ
2. Θεμπορ περσιπιθυρ
3. Υσυ ατ φερρι
4. Ιδ ενιμ ετιαμ
5. Ναμ
6. Ιδ δισερετ
7. Σριπθα λαορεεθ υθ